Kaars petitie rouwverlof

Rouwverlof: Waarom noodzakelijk? Lees en teken de petitie.

Maak rouwverlof doodnormaal. Leef mee: teken en deel de petitie. 

Waarom? Omdat er niets is geregeld bij overlijden binnen het gezin. Je tekent voor iedereen die in de toekomst zijn of haar partner of kind gaat verliezen. Wie weet wanneer het nodig is? Je zou het voor jezelf toch ook goed geregeld willen hebben?

De impact van verlies is immens

Jij weet als geen ander wat de impact van het verlies van je partner is. En je kunt je ook verdraaid goed voorstellen hoe het is om je kind te verliezen. Het is onder andere:

 • de pijn, verdriet en gemis
 • de slapeloze nachten, vermoeidheid, stressklachten, slechte concentratie
 • de zorgen om de toekomst
 • de (financiële) onzekerheid
 • de administratieve afwikkeling

Continu en op vrijwel alle aspecten van het leven, waarbij je geconfronteerd wordt met het verlies. Zeker in de ‘feestelijke’ perioden van het jaar.

Vervolgens moet je leren je weg te vinden in je leven zonder je partner of kind. Je leven hierop opnieuw in te richten met alle emoties die erbij komen kijken.
Dit wordt zwaar onderschat.

Volledig afhankelijk van de werkgever

Vaak is de enige mogelijkheid ziekmelding. Als je een werkgever hebt, dan ben je volledig afhankelijk van zijn of haar begrip.

Krijg je de ruimte om weer rust en stabiliteit in je leven aan te brengen? Sommigen weduwen worden al na een paar weken gebeld met de vraag wanneer ze weer komen werken of denken te komen werken.

Dan ontstaat de discussie: Ben je wel of niet ziek? Kan je wel of niet werken? En hoe is de opbouw dan?

Verschillende bedrijfsartsen, verschillende benaderingen

Er bestaat ook nog zoiets als de Wet Verbetering Poortwachter bij ziekte, die jou en je werkgever als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt.

Als je langer dan 6 weken ziek bent hoort de werkgever een verzuimbegeleidingstraject op te starten. Dit gebeurt op advies van de bedrijfsarts die jou iedere 6 weken moet zien / spreken. 

Dus ook is hier weer een afhankelijkheid van de beoordeling van een individueel persoon. En al zijn het voor hun vak opgeleide professionals … in de praktijk blijken er verschillen in de benadering van bedrijfsartsen te zijn. Op straffe van later een mogelijke loonsanctie door UWV als de werkgever de Wet Verbetering Poortwachter niet goed uitvoert.

Hoe veel duidelijker en dus rustiger is het voor iedereen als de achterblijvende partner of de ouder gewoon de tijd krijgt om die rust en stabiliteit weer aan te brengen in zijn of haar leven. 

Werk kan bijdragen aan herstel

Iedereen weet dat van alleen op de bank zitten en naar het behang gaan zitten staren niemand zich beter gaat voelen. In beweging komen, sociale contacten met anderen is behulpzaam in het rouwproces. Afleiding, dus ook werk, kan hier een grote rol inspelen. Zie ook mijn blog over SASHA.

 • Wil iemand eerder aan de slag? Prima. Kijk naar de soort taken die passend zijn. Volg de goede en minder goede dagen. Biedt een flexibel opbouw en takenpakket aan.
 • Heeft iemand meer behoefte aan een aaneengesloten rust om bij te komen en zaken te regelen? Het is wettelijk verankerd om dit zonder druk van de werkgever of bedrijfsarts te doen, want er is duidelijkheid voor alle betrokkenen. 
 • Valt iemand later alsnog uit na een vlotte start? Dat is ziekte ten gevolge van rouw. Behandel dat gelijk als ziekte ten gevolge van zwangerschap.

Wat een werkgever nog meer kan doen is al direct het aanbieden van hulp. Niet pas op het moment dat iemand vastloopt. Bespreek de behoefte aan soort hulp. De ene persoon heeft al meer vaardigheden dan de ander om met rouw om te kunnen gaan.

Tijdens rouwverlof kan er maatwerk en flexibele ondersteuning opgestart worden. Via de huisarts, coach, psycholoog, werkgever,… Online training of met persoonlijk contact. Net wat nodig is.

Geen rouwverlof bij overlijden binnen het gezin en wel verlof bij gezinsuitbreiding?

Argumenten van minister Koolmees dat verlof bij gezinsuitbreiding nodig is

Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat bij het heugelijke feit van gezinsuitbreiding er wel van alles is geregeld vanuit de wet. Het kost de wetgever niets, want UWV betaalt de loonkosten voor de vrouw. Er is zelfs recent uitbreiding van verlof voor de vader wettelijk geregeld. Dit geldt ook als alles op rolletjes verloopt en er geen problemen op te lossen zijn.

De argumenten van minister Koolmees voor minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn:

 • binding opbouwen met het kind
 • verdeling van de zorgtaken
 • bevorderen van de arbeidsparticipatie

Hele mooie en terechte argumenten.

Wordt de vrouw ziek buiten dit verlof om ten gevolge van zwangerschap dan betaalt UWV ook deze loonkosten voor de werkgever.

Echt een goede en belangrijke regeling. Niets aan veranderen.

En hoe zit het dan als iemand later uitvalt?

Een tegenargument bij rouwverlof is dat het flexibel maatwerk moet zijn. Dat het ook voorkomt dat iemand na een paar maanden of zelfs jaren na het overlijden van de partner of het kind, alsnog weer opnieuw uitvalt. 

Ja, dat klopt. Dat komt voor. Net zo goed dat een vrouw met een postnatale depressie, bekkeninstabiliteit of andere zwangerschaps- of bevallingsgerelateerde klachten ook later weer kan uitvallen. Dat is ook geen reden om geen verlofsoorten bij gezinsuitbreiding wettelijk vastgelegd te hebben. Er is zelfs flexibel ouderschapsverlof.

Daarom is flexibiliteit en maatwerk nodig en dat kan prima binnen een goede rouwverlofregeling. De beste manier om onnodig langdurig of op een later tijdstip van uitval te voorkomen is in ieder geval juist in het begin de medewerker de tijd, ruimte en rust te gunnen om te doen wat nodig is om zichzelf weer te herpakken. Rust, regelmaat en stabiliteit in het (dagelijks) leven en de eigen emoties aan te brengen.

Want vergis je niet. De emotionele impact van het overlijden binnen het gezin kan vergelijkbaar zijn met overspannenheid of burnout. En wat wordt daar in zijn algemeenheid voorgeschreven?

Waarom is verlof bij overlijden binnen het gezin ook nodig?

Zetten we de impact van overlijden binnen het gezin tegenover gezinsuitbreiding.

Emotioneel en gestresst moet je je met de volgende zaken bezig houden.

 • De zorgtaken gaan van 2 naar 1 bij verlies van partner.
 • De balans is weg, ook werk/prive, met als gevolg overspannenheid.
 • Hoe behoud je in die emotionele toestand de tijd, energie en aandacht voor kinderen die ook hun verdriet hebben? Dan is de binding met je kind(eren) behouden juist heel belangrijk.
 • Wanneer ga je die hele waslijst aan administratieve afhandeling afwerken? Die stuk voor stuk zout in de wonde zijn.
 • Iedere dag is de confrontatie met de lege plek in het gezin.

En dit alles vermindert dus de arbeidsparticipatie.

Heel absurd: onderzoeksresultaten worden gediskwalificeerd

Er wordt onderzoek gedaan naar verzuim en klachten in relatie tot het verlies van een dierbare. Deze worden als niet voldoende representatief gediskwalificeerd.

Zoals een onderzoek naar Rouw op het werk van het Landelijk Steunpunt Verlies. Met de volgende argumentatie.

Zonder afbreuk te willen doen aan het belang van rouwverwerking is het goed om
de gegevens van het Landelijk Steunpunt Verlies in een juist kader te plaatsen.
De gegevens zijn afkomstig uit een enquête die via het eigen netwerk van het
steunpunt is verspreid. Het is aannemelijk dat dit juist een groep mensen betreft
op wie het verlies en de verwerking daarvan een zware wissel trekt. Gemiddelden
over de duur van afwezigheid zijn berekend op basis van de werknemers die
daadwerkelijk (langdurig) afwezig zijn geweest. De gegevens geven geen
representatief beeld voor alle werkenden die met verlies te maken hebben gehad.

 • Waarop baseert minister Koolmees de bewering dat het aannemelijk is dat het juist om een beperkte groep gaat op wie het verlies een zware wissel trekt en dus niet representatief is? 
 • Je kunt je afvragen of voldoende mensen überhaupt van dit netwerk afweten. Ik wist het ot voor kort ook niet.
 • Dit onderzoek maakt nog steeds duidelijk dat er een groot probleem is met rouw op het werk. Ongeacht hoe groot de groep is.

Welk onderzoek voldoet dan wel?

De beantwoording van de kamervragen zijn onlogisch.

Werkgevers

Ik denk dat werkgevers niet staan te springen om rouwverlof op te nemen in de CAO’s en arbeidsvoorwaarden, omdat zij de rekening gepresenteerd krijgen van een gebeurtenis in het prive-leven van een werknemer.

De overheid legt te veel taken, die mijns inziens bij de overheid horen, en de rekening daarvan bij de werkgevers. Om diverse politieke redenen, waar ik hier nu uit wil blijven.

Als UWV de loonkosten bij rouwverlof (vergelijkbaar met zwangerschaps- en bevallingsverlof) op zich neemt zal het animo vanuit de werkgevers zeker toenemen.

Iedere HR medewerker kan de positieve effecten van wettelijk door UWV betaalt rouwverlof zo opnoemen.  Dat zijn onder andere: duidelijkheid en rust voor alle betrokkenen, sneller herstel, zuivere verzuimcijfers, geen onnodig gedoe met de Wet Verbetering Poortwachter.

CNV

Er komt steeds meer bewustwording voor rouw in relatie tot werk. Diverse goede initiatieven worden opgestart.

De vakbond CNV heeft een handreiking voor rouw op de werkvloer opgesteld.

Deze kan je hier bekijken.

Teken niet alleen de petitie voor rouwverlof bij bij overlijden binnen het gezin

Er is dus geen verlof bij overlijden binnen het gezin geregeld en wel verlof bij gezinsuitbreiding. Dus wel bij iets heugelijks, waar de meestes mensen bewust voor kiezen en niet bij iets met een veel grotere en negatieve impact waar er geen keuze is.

Daarom heb ik een petitie voor rouwverlof opgestart. En hier is alle hulp hard nodig. Ook als jij nu niet rouwverlof nodig hebt. Want bij de dood heb je het niet voor het kiezen. Het kan je vandaag of morgen opeens overkomen.

Deel, deel en deel de petitie. Met zoveel mogelijk mensen. Vraag er aandacht voor in allerlei groepen en clubs. Onder je vrienden en familie. Ieder gezins- of familielid tekent apart.

Bij je social media. Laten we de kracht van social media op een positieve manier inzetten.

En vraag iedereen om het op hun beurt ook weer te delen. Want jij en ik hebben ook maar een beperkt bereik. Maar als iedereen het deelt… moet je zien wat er gebeurt.

Willen we rouwverlof echt mogelijk maken dan zullen we gewicht in de schaal moeten leggen. Dat de politiek er niet meer omheen kan en het zelf ook vanzelfsprekend vindt dat er rouwverlof is bij overlijden binnen het gezin. Dat welwillende kamerleden niet meer met een kluitje in het riet gestuurd worden.

Dat kan alleen bij zoveel mogelijk handtekeningen. Bij minimaal 40.000 handtekeningen moet het in de Tweede Kamer behandeld worden.

Zeker in deze periode van de bezinning, kerstgedachten en met alles wat er nu gebeurt in de samenleving.

Klik hier voor de petitie rouwverlof.

Ik dank je voor je hulp en inzet. En ook alvast namens iedereen die rouwverlof in de toekomst nodig heeft. Mede dank zij jouw hulp en inzet gaan we dit mogelijk maken. Want iedere ondertekening is een stapje in de goede richting.

Heb je ideeën of suggesties hoe we dit als een olievlek in Nederland kunnen verspreiden? Laat het mij weten. Of kom zelf in actie. Ook dat draagt weer een steentje bij. Alle beetjes helpen.

Boek: Survivalgids voor weduwen

Het verliezen van dierbaren is ontzettend zwaar en moeilijk. Het gemis gaat nooit helemaal weg. Rouw zal je blijven ervaren, zelfs als je oud en grijs bent. Maar je kunt wel leren om de rouw meer een plek op de achtergrond te geven en de meer leuke en prettige kanten van het leven meer in het licht te zetten. 

20 gedachtes op “Rouwverlof: Waarom noodzakelijk? Lees en teken de petitie.”

 1. Jammer dat de titel slechts het woord weduwen bevat. Alsof omgekeerd en weduwnaar worden niet aan de orde is. Ik verwijs liever naar het boekje van Carel ter Linden met de titel Een land waar je de weg niet kent.

  1. Hallo Erwin, Ik neem aan dat je de titel van het boek bedoelt. Jouw opmerking heb ik vaker gehoord. Als weduwe begrijp ik wat weduwen doormaken. Ik ben een vrouw en geen man. Daarom had ik ook een vragenlijst uitgezet om te achterhalen of er verschillen in rouwverwerking tussen mannen en vrouwen zijn en zo ja, waar die verschillen dan zitten. Ik heb hierop 2 reacties gekregen en ben dus hier niet verder op ingegaan. Ik ben blij dat je tevreden bent over het boekje van Carel ter Linden. Tim Overdiek heeft het boek Tranen van liefde geschreven. Die is ook misschien voor jou interessant. Groetjes Marrit

  1. Daar ben ik het helemaal mee eens. Laten we het zoveel mogelijk verspreiden onder ons netwerk. Dan moet het gaan lukken.

 2. Mooi initiatief, rouwverlof, weloverwogen en goed beargumenteerd.
  Net als geboorte hoort overlijden bij het leven. Beide zijn zeer ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven die evenredig gekoppeld moeten worden aan tijd om te herstellen waarna je weer verder kan.
  Ellen Selder Berens

   1. Albert Middelveld

    Terecht wordt gezegd dat er flexibel gereageerd moet worden, want ieder verwerkt verlies op een eigen manier. Na het verlies van mijn partner, na een langdurig proces van aftakeling was ik blij dat ik om mijn gedachten te kunnen verzetten met mn werk. Mijn werkgever en collega’s vonden dat ik langer thuis zou moeten blijven, maar thuis in mn eentje vond ik het veel minder leuk dan op het werk.
    Als je het werk nog niet aan kan, en dat kan ik me ook voorstellen, dan ligt wat mij betreft ziekmelding voor de hand. Ik ben nog niet overtuigd dat voor ieder een standaard zorgverlof nodig is.
    Maar ik ben benieuwd of hier een politieke meerderheid voor te werven is.
    Succes in ieder geval!

    1. Hallo Albert,

     Dank je wel voor je reactie. Zodra er sprake is van een ziekmelding kunnen er discussies gaan ontstaan of je wel of niet ziek bent en wanneer je weer zou moeten gaan werken, volgens de inzichten van de desbetreffende bedrijfsarts. In die eerste periode werken dit soort discussies averechts. Hoe mooi is het als er geen discussies meer nodig zijn.

 3. Zeer goed initiatief!! wat zou het heerlijk zijn geweest als ik zonder schuldgevoel me ziek had kunnen melden. Niet dat het niet begrepen werd..had ook een goede bedrijfsarts. Ik voelde me soms schuldig als ik leuke dingen deed in die periode.

  1. Het voelt vaak als een innerlijk conflict. Want hoe arbeidsgeschikt of ongeschikt ben je? Je bent niet in staat om gewoon te werken, maar je ligt ook niet ziek op bed of hebt een gebroken been. Als er gewoon voor iedereen duidelijkheid is en ruimte is om het flexibel in te vullen, dat haalt veel spanning en stress weg. En dat bevordert de reintergratie alleen maar.

 4. Ik had gelukkig een hele goede bedrijfsarts 10 jaar geleden!
  Maar ik weet dat dat niet altijd zo is. De werkgever snapte er niks van. Daarom is dit een goed idee!

  1. Wat fijn dat jij destijds een goede bedrijfsarts had. Helaas heeft nog niet iedereen het besef wat de impact van verlies is en dus wat rouw is. Daarom ben ik blij dat veel ook mensen tekenen en delen die betere ervaringen hebben.Dank je wel.

 5. Wat een prachtig initiatief. Als je het zo leest, denk ik… inderdaad waarom bestaat zoiets al niet. Tenslotte is een overlijden het ergste wat je als mens kan meemaken. Ik doe zeker mee! succes.

  1. Dank je wel Nassira, Laten we aan een olievlek werken. Als iedereen die tekent, de petitie ook deelt, dan gaan we veel sneller de benodigde 40.000 ondertekeningen halen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top

Online community: cursussen en forum.

Rouwen, leven en weer genieten draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches