Versie februari 2018

IDENTITEIT VERANTWOORDELIJKE

www.marritvanexel.nl, hierna te noemen als Your HR Advice, is een website van Your HR Advice, Kvk-nummer : 70579377

Your HR Advice is als volgt te bereiken: E-mailadres : info@yourhradvice.nl

www.marritvanexel.nl is als volgt te bereiken: E-mailadres: info@marritvanexel.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Your HR Advice kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Your HR Advice, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Your HR Advice verstrekt.

Van elke klant van Your HR Advice (werkgevers, werknemers of overige) zijn gegevens opgeslagen.

Deze persoonsregistratie bevat vier typen gegevens:

  • Stamgegevens over werkgevers (zoals naam, contactgegevens, branche);
  • Stamgegevens over werknemers (zoals naam, contactgegevens, functie);
  • Stamgegevens over overige klanten (zoals naam, contactgegevens).
  • Variabele gegevens over werknemers (vertrouwelijke gegevens en documenten).

Er wordt dus zowel minder als meer privacygevoelige informatie opgeslagen indien dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de diensten. Niet alleen contactgegevens, maar bijvoorbeeld ook overige vertrouwelijke gegevens of documenten.

HOE BEWAART YOUR HR ADVICE UW GEGEVENS?

De belangrijkste gegevens worden vaak digitaal en soms in geautomatiseerde systemen opgeslagen. In enkele gevallen kunnen de gegevens op papier, in vertrouwelijke documenten, brieven, e-mails of aantekeningen van Your HR Advice staan. Daardoor kan Your HR Advice snel informatie opzoeken of aanpassen aan een veranderde situatie. Wachtwoorden reguleren de toegang, enkel de behandelend adviseur heeft toegang tot de gegevens. Het systeem is niet gekoppeld aan andere geautomatiseerde systemen. De gegevens kunnen dus niet vergeleken worden of ‘weglekken’.

DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN GEGEVENSVERWERKING

Your HR Advice verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast verwerkt Your HR Advice persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Tevens verwerkt Your HR Advice persoonsgegevens ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

Your HR Advice verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

BEWAARTERMIJN

Your HR Advice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn(en) zijn:

  • 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen;
  • 3 maanden indien er geen overeenkomst tot stand komt;
  • gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst voor het overige.

DELEN MET ANDEREN

Your HR Advice verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Your HR Advice een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Your HR Advice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Your HR Advice worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Your HR Advice hiermee de werking van de website. Your HR Advice probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES

Your HR Advice maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van Your HR Advice teruggestuurd worden.

Met behulp van een permanente cookie kan de website van Your HR Advice u herkennen bij een nieuw bezoek. De website herkent eerdere voorkeuren en stelt zich hier automatisch op in. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren opnieuw kenbaar te maken waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van de website kunt maken.

Met behulp van een sessie cookie kan Your HR Advice zien welke onderdelen van de website u tijdens dit bezoek hebt bekeken. Your HR Advice kan haar diensten daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van haar bezoekers. Sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

Cookies zijn bedoeld om het internetgebruik voor u gemakkelijker te maken. Daarom gaat Your HR Advice er vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies. Mocht u dit wel hebben, dan kunt u het opslaan van cookies in uw browser zelf uitschakelen. De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de browserinstellingen zó aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in onderstaande instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Let wel, cookies zijn vaak technisch noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer u kiest voor het weigeren van cookies, dan heeft dit mogelijk wel gevolgen voor uw bezoek aan deze website.

GOOGLE ANALYTICS

Via deze website wordt een cookie geplaatst van Google Analytics. Your HR Advice gebruikt deze dienst om bij te houden -en rapportages te krijgen- over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Your HR Advice heeft hier geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.  Your HR Advice heeft Google geen toestemming gegeven om via Your HR Advice verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de EU-US Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

SOCIAL MEDIA BUTTONS

Op verschillende plekken op de website treft u social media buttons aan waarmee u Your HR Advice kan volgen op dat betreffende kanaal of de door Your HR Advice geplaatste teksten makkelijk kan delen. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Your HR Advice heeft hier geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van FacebookInstagram en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Instagram en Twitter opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook, Instagram en Twitter stellen zich te houden aan de EU-US Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Your HR Advice van u verwerkt, kunt u een schriftelijk (per e-mail en/of per post) inzageverzoek doen. Dit kunt u richten aan het (e-mail)adres bovenaan deze verklaring. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Your HR Advice u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij graag uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Your HR Advice zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

BEVEILIGING

Your HR Advice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Your HR Advice maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook maakt Your HR Advice gebruik van beveiligingssoftware (zoals een virusscanner en firewall) en zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Your HR Advice verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Your HR Advice op.

KLACHT

Eventuele klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk (per e-mail en/of per post) kenbaar maken aan Your HR Advice. Komt u er met Your HR Advice niet uit dan kunt u uw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

Your HR Advice behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Indien Your HR Advice uw persoonsgegevens wil gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stelt Your HR Advice u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of Your HR Advice uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mag gebruiken.