Verlies, rouw en veerkracht

Online programma, Training & Coaching

Loslaten maakt vrij, 3 oefeningen

Je wilt met innerlijke kracht je eigen leven leiden. Dan is het zinvol om stil te staan bij wat je ongewenst aan emoties en gevoelens met je meedraagt. Dat kunnen gevoelens zijn als rancune, boosheid, pijn, verdriet, spijt, schaamte. De vraag is of je dat wilt blijven doen. Loslaten maakt vrij. Vrij zijn versterkt je innerlijke kracht.

Kwetsuren

Gedurende je leven zijn er gebeurtenissen en ervaringen die niet of verre van ok zijn. Vaak is er geen opzet in het spel, maar het is wel gebeurd, gezegd of gedaan. Mensen, ook jij,  zeggen en doen dingen die kwetsend of niet acceptabel zijn. Het kunnen grote, maar ook kleine dingen zijn. Van grensoverschrijdend gedrag tot een onnadenkende opmerking. Je loopt rond met verdriet, schaamte of andere krassen op je ziel. Dat het zelfs na jaren soms of vaak nog aan je trekt en je er een vervelend gevoel aan hebt overgehouden.

Interne schoonmaak

Het helpt dan om een soort ‘interne schoonmaak’ te houden. Om vrij van deze gevoelens verder te gaan is loslaten van die gevoelens en emoties nodig. Rancune, boosheid, spijt en schaamte houden je vast aan een persoon en/of in het verleden. Het trekt aan je. Je bent niet vrij want je reageert op triggers. Al denk je dat je iets achter je hebt gelaten, door die triggers reageer je zoals je altijd hebt gereageerd op vergelijkbare situaties. Dat is vaak niet de best passende reactie. (zie PRI-blog)

Loslaten

Loslaten is in mijn optiek niet zeggen dat je het eens bent met wat er is gebeurt. Dat je begrip hebt voor wat niet ok is.

Loslaten is onder ogen zien dat wat er is gebeurd, is gebeurd. De gebeurtenis of situatie accepteren dat het is voor wat het was en is. Je ziet onder ogen wat het met jou heeft gedaan. Wat het jou of een ander heeft gekost.

Loslaten is ook de verantwoordelijkheid voor jouw daad of daden accepteren. Je niet verschuilen achter excuses en wijzen naar anderen. Je neemt je verantwoordelijkheid voor jouw aandeel en draagt de consequentie(s). Veroorzaakte problemen oplossen en spijt betuigen hoort daar bij. Rond blijven lopen met schuldgevoelens en schaamte niet.

Je wilt je vrij maken van de aandacht, emotionele trekkracht, negatieve lading en emoties dat eraan hangen. Als jij nog boosheid of andere emoties voelt bij de herinnering aan een persoon of gebeurtenis dan ben je er nog niet vrij van. Door de interne schoonmaak komt er ruimte om vrij verder te gaan.

 

Wat kun je doen?

 • Je kunt het gesprek met iemand aangaan, hoe moeilijk dat ook is. De vraag is soms of het zinvol is. Staat iemand open voor jouw verhaal? Je kunt besluiten het desondanks toch te doen. Jij hebt dan verantwoordelijkheid genomen voor jouw deel. Je hebt je uitgesproken over dat wat je met je meedraagt. Je verhaal kunnen doen maakt vaak al vrij. Het kan voor jou een opluchting zijn of ter afsluiting van een periode. Wees je ervan bewust dat een gesprek niet altijd positief hoeft te eindigen. Daar staat tegenover dat een gesprek ook heel erg kan meevallen.
 • Je kunt iemand een brief sturen. Je beschrijft dan wat er is gebeurt en wat dat jou heeft gedaan en/of voor jou heeft betekent. Je beslist of je de brief wel of niet wilt versturen. Het opschrijven, eventueel hardop voorlezen kan ook al bevrijdend werken.
 • Je kunt een voorwerp of geld teruggeven dat je allang had moeten teruggeven. Of op een andere manier iets rechtzetten, wat eigenlijk al eerder had moeten gebeuren.
 • Je kunt onderstaande oefeningen doen.

Grondanker inzetten

Onderstaande handelingen werken ook bevrijdend. Inmiddels blijkt uit divers onderzoek dat symbolen en rituelen een zinvolle functie hebben. Dat visualisaties doorwerken in je gemoedstoestand. Er worden nieuwe neurale paden aangelegd in je brein. Je kunt hier gebruik van maken. Het is dus niet zweverig om onderstaand ‘ritueel’ uit te voeren. En ja, het voelt vreemd, raar en gek om te doen. Maar ik heb al meerdere keren gezien en ervaren dat het werkt. Als jouw issue zwaar beladen is, doe dit dan onder professionele begeleiding.

Onder ogen zien

Sta stil bij wat er is gebeurd. Dat is heel pijnlijk. Laat die pijn er zijn. Het mag gezien en gevoeld worden. Op het moment dat je het onder ogen ziet en dat wat er is erkent, kan je er wat aan doen. Zolang je het blijft wegstoppen kan het blijven wroeten, etteren, je hinderen en blokkeren.

Schrijf een brief

Schrijf een brief aan die persoon. Schrijf op wat er is gebeurd, wat die persoon en jij hebben gedaan, wat het met jou heeft gedaan en wat het je gekost heeft. Schrijf ook op dat je ervoor kiest om vrij verder te willen leven. Neem in je brief de volgende zinnen op:

 • ‘Ik ben 100% verantwoordelijk voor mijn 50% deel van de relatie. Jij bent 100% verantwoordelijk voor jouw 50% deel van de relatie.’ (Als er als kind iets bij jou is gebeurd, dan is de de volwassene die het jou heeft aangedaan volledig verantwoordelijk.)
 • ‘Ik geef terug wat van jou is. Het is van jou en het hoort bij jou. Ik neem terug wat van mij is. Het is van mij en hoort bij mij.’
 • Sluit de brief af met “Ik laat jou los om jouw leven verder te leven. Ik ga verder om mijn leven in vrijheid verder te leven. Ik dank je voor het goede dat ik van je heb mogen ontvangen.”
 • Je kunt kiezen voor andere woorden van gelijke strekking die beter bij jou passen.

 Grondanker

Leg een stuk papier, een placemat of iets anders op de grond. Dit wordt een grondanker genaamd en staat symbool voor de persoon met de situatie die je wilt loslaten. Leg bij het grondanker en je eigen plek er tegenover een zwaar voorwerp. Het kan een steen, een boek of iets anders zijn. Het voorwerp staat symbool voor jouw aandeel aan de gebeurtenis dat jij en de ander erin hebben gehad. Ga op je eigen plek staan en verbeeld je dat die persoon voor je staat. Laat de gevoelens en emoties toe die eventueel opkomen en er gewoon zijn.

Hardop lezen

Lees de brief hardop voor. Op het moment dat je het hardop uitspreekt dan doorbreek je al een patroon van onderdrukken, zwijgen, taboe en schaamte die erbij hoort. Vooral schaamte en geheimen gedijen goed bij stilte en stilzwijgen. Er komt ruimte voor verandering op gang.Als je de zin ‘Ik neem terug wat van mij is…’ uitspreekt neem dan een pauze om het voorwerp bij het grondanker te pakken en bij jouw plek neer te leggen. Bij de zin “Ik geef terug wat van jou is’….. pak je het voorwerp op dat bij jou ligt en leg je bij het grondanker neer. Lees hierna weer verder.

Effect ervaren

Meestal volgt er nog een emotionele reactie en vervolgens een gevoel van rust en kalmte. Sta jezelf toe om die te ervaren.

Afsluiten

Eindig dit ritueel met een hoofdknik of (lichte) buiging . Hierna kun je kiezen wat je met de brief wilt doen.

 

Mochten bovenstaande handelingen nog onvoldoende effectief zijn of je gewoon niet aanspreken dan kan wellicht een van de volgende 2 oefeningen je helpen.

MatriX-tool

Deze tool is een MatriX-techniek en werkt erg goed bij kinderen die gepest worden. Dit is een totaal andere benadering maar kan zeer behulpzaam zijn.

 1. Neem de bewuste persoon of personen in gedachten en stel die in een lijn voor je op.
 2. Trek ze gekke kleding aan. Hawaii shirt, man met bikini of jurk, clownskleding. Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt.
 3. Vervolgens laat je die persoon heel klein worden.
 4. Doe met die persoon wat je ermee zou willen doen. Je gaat er op stampen. Je laat hem/haar ontploffen. Helemaal zoals jij het wilt. (Bij een ontploffing wel even alle resten verzamelen en in de zon of een vulkaan volledig laten vernietigen / verdwijnen. Er mag niks meer van over blijven.)
 5. Sta even stil bij het gevoel dat er nu is.

Plaatjes blazen

 1. Neem een plaatje / foto / fragment van iemand of een gebeurtenis in gedachten.
 2. Laat het gevoel wat dit bij jou oproept opkomen en er zijn.
 3. In gedachten stel je je een mooie grote bloem voor.
 4. Je blaast het plaatje met alle reacties, emoties en gedachten in de bloem.
 5. De bloem laat je ontploffen, zodat er helemaal niets meer van overblijft.
 6. De energie die bij de ontploffing vrijkomt stuur je in gedachten naar je eigen privé zonnetje boven je hoofd.
 7. Laat je verwarmen door die zon.
 8. Geniet van de warmte!

Boek: Rouw-vaardigheden

Het verlies van een dierbare is ontzettend zwaar en moeilijk. En hóe doe je dat dan? Wat dóe je dan? Heb jij het ooit geleerd?

Rouw-vaardigheden geeft je wél de tips en tools hoe om te gaan met je rouwproces. Leert je welke vaardigheden helpend en ondersteunend zijn. Vaardigheden waar je de rest van je leven wat aan hebt.

“Je groeit, niet ondanks, maar juist dankzij het verlies dat je meemaakt.”

Rouw-vaardigheden.front

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top
Verlies, rouw en veerkracht draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders